Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

Styczeń jest zimowym miesiącem, pełnych chłodnych dni, ale są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto drogich Babć i Dziadków, którzy w szczególny sposób obdarzeni są dowodami miłości. 

W dniu 22.01.2015 w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt z klas 0-III.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Teresa Boruta, która gorąco przywitała dostojnych gości. Dzieci recytując wiersze, śpiewając piosenki i tańcząc przekazały kochanym babciom i dziadkom wiele ciepłych słów i moc życzeń. Dziękowały za miłość, życzliwość i dobre wskazówki. Po części artystycznej uczniowie wręczyli dziadkom przygotowane upominki. Pani dyrektor zaprosiła gości na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
W tym dniu wszyscy przeżyliśmy miłe chwile.

A. Gierek

dzień babci 054dzień babci 091dzień babci 010

 

Zaszufladkowano do kategorii news

Projekt edukacyjny „Bezpiecznie od grosika do złotówki”

Obecna klasa druga pod opieką wychowawcy Anetty Kaczmarczyk rozpocznie w tym roku szkolnym od grudnia 2014 r. do grudnia 2015 r. drugą edycję projektu przygotowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i pod patronatem PZU Bezpiecznie od grosika do złotówki.

Celem programu jest: - nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań, – nabycie przez dzieci umiejętności racjonalnego gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu, – poznanie wartości i potrzebę pracy oraz wartość nabywcza pieniędzy.

Program będzie realizowany z uczniami (z zaangażowaniem ich rodziców) w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Podejmowane w ramach tego projektu działania umożliwią rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabędą praktyczne umiejętności w atrakcyjnej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania działań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów. Zgodnie z założeniami podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie Bezpiecznie od grosika do złotówki, obejmą edukacjępolonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną, tym samym umożliwią nauczycielowi włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.

Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbędą podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse, Oszczędzanie oraz Bezpieczeństwo, umiejętności. Każdy z uczniów otrzyma bezpłatny bogaty komplet materiałów, w tym „Dzienniki podróży”, w którym będą dokumentować realizacje poszczególnych zadań. W trakcie wdrażania programu rodzice/opiekunowie będą mogli pogłębić umiejętności tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, jak kształtować u nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub wzywania pomocy w chwili zagrożenia. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa gromadzona jest przez uczniów na Karcie Bezpieczeństwa. Podróż na pierwszą planetę już w styczniu

Anetta Kaczmarczyk

 

Zaszufladkowano do kategorii news

Konkurs Plastyczny” MAGICZNA BOMBKA”

 

Wiktoria i Weronika Piórek wzięły udział w konkursie plastycznym p.t. „ Magiczna Bombka”, organizowanym przez Społeczność Portalu Integracyjnego Domek Baby Jagi.

Bombki wykonane zostały z kolorowego kokosu i kawy.

TRZYMAJCIE KCIUKI!!!!!!

B. Zimny

Zaszufladkowano do kategorii news

,,Wyjątkowy Gość”

We wtorek klasy 0-III oglądały przedstawienie pt. ,, Wyjątkowy Gość”. Widowisko to oparte było na wartościach chrześcijańskich.  Akcja rozgrywała się w domu biednego Szewca, w domu bogatego Młynarza oraz na drodze przy kapliczce. Piękne dekoracje,  duże oryginalne kukiełki oraz prosta, ale zajmująca fabuła powodowało, że nasze dzieci z przyjemnością oglądały kukiełkowy teatrzyk.

Myślę, że była to niepowtarzalna lekcja dobroci i gościnności w której mogliśmy wspólnie uczestniczyć.

A. Gierek

Zaszufladkowano do kategorii news

Lekcja muzealna na Wawelu

Lekcja muzealna na Wawelu

Dnia 3 października br. uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej na Wawelu. Uczniowie klas II i III zwiedzali zamkowe komnaty, poznawali historię epoki Średniowiecza, zapamiętywali trudne słownictwo z dawnych epok. Pani przewodnik ciekawie opowiadała o życiu króla,  dworzan oraz innych mieszkańców grodu wawelskiego. Poznaliśmy wiele legend, np. o głowach wawelskich, o Stańczyku.  Zatrzymywaliśmy się często, aby powtarzać poznane wiadomości z historii.  Potem dostaliśmy testy do wykonania w szkole. Ta wiedza pozwoli przygotować nam się do konkursu. Nie mamy zbyt wielu zdjęć, bo na Wawelu nie wolno fotografować Dzieci za to kupiły pamiątki.

Było też w czasie wycieczki coś dla ciała- pobyt w Krainie zabaw dziecięcych „Anikino” , gdzie wyszaleli się wszyscy.

Małgorzata Myśliwiec

Zaszufladkowano do kategorii news

Jesteśmy w Krakusku

Jesteśmy w Krakusku

W bieżącym roku szkolnym bierzemy udział w programie edukacyjnym Krakusek, pod patronatem pracowników Wawelu. Ma on na celu aktywne poznawanie Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend.    W ramach przygotowań, uczniowie klas II i III dnia 3 października uczestniczyli
w lekcjach muzealnych na Wawelu i tam pisali swój pierwszy test wiedzy.  Kolejnym etapem będzie wycieczka po Krakowie z przewodnikiem, a także  gry terenowe dla finalistów. Mamy nadzieję, że poprzez zabawę, bezpośrednie obcowanie z przeszłością, zdobędziemy wiedzę o naszym wspaniałym mieście.

                                                 Małgorzata Myśliwiec

Zaszufladkowano do kategorii news

Mój obowiązek

,,MÓJ OBOWIĄZEK”

W dniu 22.10.2014r uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-IV obejrzeli przedstawienie profilaktyczne. W kilku zabawnych scenach aktorzy przybliżyli naszym uczniom jak należy zachowywać się w szkole. Przedstawienie miało charakter interaktywny,  a więc i nasi uczniowie mieli okazję wcielić się w różne role. Spektakl nawiązywał do różnych sytuacji, które napotykamy w szkole każdego dnia. Miejmy nadzieję, że nasze dzieci przypomniały sobie i utrwaliły swoje obowiązki, a przede wszystkim obowiązek uczęszczania do szkoły, szacunku dla nauczycieli i kolegów oraz poszanowania mienia szkolnego.

Zaszufladkowano do kategorii news